shutterstock_67043356Middelalderen var en spennende tid, og vi har et godt knippe med folk som lever og ånder for rollespill og reenactment. Årlig arrangeres det middelalderfestivaler i Tønsberg, Hamar og Oslo, samt Middelalderdagene i Re.Oslo Middelalderfestival ble stiftet i 1994 og har fokus på formidling av middelalder-Oslo, spesielt 1300-tallet ettersom Oslo fikk status som hovedstad i 1314. Festivalen arrangeres i mai hvert år på Akershus festning, og kan tilby konserter, teater, foredrag og historiske omvisninger samt middelaldertorg og mye mer.Tønsberg var en av åtte middelalderbyer i norsk historie. Byens storhetstid varte fra 1200-tallet fram til bybrannen i 1536. Festivalen ble stiftet i 1988 men har ikke vært arrangert hvert år, og i 2015 gikk festivalen av stabelen for 13. gang. Festivalen har konserter, boder hvor det selges middelaldermat, samt håndverk, teater og formidling. Festivalen fokuserer spesielt på historieformidling til barn og unge.Hamar middelalderfestival ble til av ren nødvendighet, nærmest – gjennom flere titalls år har det foregått omvisninger på Domkirkeodden, og oppslutningen om disse vandringene ble så stor at man måtte finne en annen måte å formidle på. Etterhvert utviklet festivalen seg til det den er i dag.Re Middelalderdager har blitt arrangert vinterstid siden 2008 på Re i Vestfold. Middelalderdagene ble egentlig til som et ledd i et formidlingsprosjekt om Slagene på Re. Ikke overraskende ble Dagene svært populære, og resten, som de sier, er historie.