shutterstock_257122963Stadig flere festivalarrangører ser nytten og nødvendigheten ved å ta hensyn til miljø og klima. Festivaler er beryktet for enormt forbruk og forsøpling – kombinasjonen av tusenvis av mer eller mindre påseilede mennesker og engangsartikler er ikke en god en – og flere ønsker nå å få en grønnere profil. I Norge har blant annet Øya og Moldejazz fått miljøfyrtårngodkjenning, sammen med ni andre. For å godkjennes må man oppfylle 16 miljøkrav, og det kreves rapportering i etterkant av festivalen. Det er altså ikke bare å sette opp en ekstra søppelbøtte og si seg fornøyd. I 2007 satte Hovefestivalen seg det ambisiøse målet å bli fullstendig klimanøytral, og holdt seg standhaftig til dette frem til de ga seg i 2014.Frivillige fra forskjellige miljøaktører hjelper gjerne festivalene med veiledning, informasjonsarbeid og med å stille med folk som kan stå i panteboder og miljøstasjoner. Natur og Ungdom, Grønt Punkt Norge, diverse studentforeninger m.m. bistår i festivalenes miljøsatsing.Oppmerksomheten rundt økologisk, vegetarisk og kortreist mat har også økt, og festivaler som Miniøya og Månefestivalen legger vekt på å servere “grønnere” mat. Syv festivaler, deriblant de tidligere nevnte pluss Moldejazz og Øya, har fått Debios serveringsmerker, og flere venter på godkjenning.